Header Banner
MA 21979

+2 01000255586

New Maadi, Maadi

Apartments For Sale in New Maadi

EGP 1,200,000
Bedrooms
3
Bathrooms
2
Area
165 sqm
Floor No.
6
EBP 22033

+2 01271760999

Maadi, North Coast Resorts, North Coast

Apartments For Sale in Maadi

EGP 2,100,000
Bedrooms
2
Bathrooms
2
Area
170 sqm
Floor No.
3
MA 19694

+2 01000255586

Maadi Gardens, Maadi

Apartments For Sale in Maadi Gardens

EGP 8,500,000
MA 21861

+2 01000132284

Tijan, Maadi

Apartments For Sale in Tijan

EGP 1,680,000
Bedrooms
3
Bathrooms
3
Area
205 sqm
Floor No.
7
EBP 12961

+2 01271760999

Tijan, Maadi

Apartments For Sale in Tijan

EGP 1,300,000
Bedrooms
3
Bathrooms
3
Area
205 sqm
Floor No.
1
MA 21785

+2 01000132284

New Maadi, Maadi

Apartments For Sale in New Maadi

EGP 1,350,000
Bedrooms
4
Bathrooms
3
Area
250 sqm
Floor No.
4
MA 18777

+2 01000255586

Zahraa Maadi, Maadi

Apartments For Sale in Zahraa Maadi

EGP 1,500,000
Bedrooms
3
Bathrooms
2
Area
205 sqm
Floor No.
4
EBP 14075

+2 01271760999

Zahraa Maadi, Maadi

Apartments For Sale in Zahraa Maadi

EGP 1,100,000
Bedrooms
3
Bathrooms
2
Area
220 sqm
Floor No.
11
EBP 12994

+2 01271760999

Tijan, Maadi

Apartments For Sale in Tijan

EGP 1,300,000
Bedrooms
3
Bathrooms
2
Area
205 sqm
Floor No.
3
BY 8578

01000104656

Tijan, Maadi

Apartments For Sale in Tijan

EGP 680,000
Bedrooms
2
Bathrooms
1
Area
105 sqm
EBP 18201

+2 01271760999

New Maadi, Maadi

Apartments For Sale in New Maadi

EGP 2,000,000
Bedrooms
3
Bathrooms
2
Area
200 sqm
Floor No.
7
EBP 13109

+2 01271760999

Zahraa Maadi, Maadi

Apartments For Sale in Zahraa Maadi

EGP 850,000
Bedrooms
3
Bathrooms
2
Area
200 sqm
Floor No.
3
EBP 5741

+2 01271760999

Tijan, Maadi

Apartments For Sale in Tijan

EGP 1,300,000
Bedrooms
3
Bathrooms
3
Area
205 sqm
Floor No.
4
EBP 10225

+2 01271760999

Tijan, Maadi

Apartments For Sale in Tijan

EGP 1,300,000
Bedrooms
3
Bathrooms
2
Area
205 sqm
Floor No.
3
EBP 13054

+2 01271760999

Zahraa Maadi, Maadi

Apartments For Sale in Zahraa Maadi

EGP 2,400,000
Bedrooms
4
Bathrooms
4
Area
300 sqm
Floor No.
1
EBP 12458

+2 01271760999

Zahraa Maadi, Maadi

Apartments For Sale in Zahraa Maadi

EGP 800,000
Bedrooms
3
Bathrooms
2
Area
147 sqm
Floor No.
5
EBP 10267

+2 01271760999

Tijan, Maadi

Apartments For Sale in Tijan

EGP 1,300,000
Bedrooms
3
Bathrooms
2
Area
205 sqm
Floor No.
3
MA 18986

+2 01000255586

New Maadi, Maadi

Apartments For Sale in New Maadi

EGP 1,150,000
Bedrooms
2
Bathrooms
2
Area
180 sqm
Floor No.
2
EBP 12932

+2 01271760999

Zahraa Maadi, Maadi

Apartments For Sale in Zahraa Maadi

EGP 1,500,000
Bedrooms
3
Bathrooms
3
Area
205 sqm
Floor No.
4
EBP 30956

+2 01200030043

Tijan, Maadi

Apartments For Sale in Tijan

EGP 1,150,000
Bedrooms
3
Bathrooms
3
Area
205 sqm
Floor No.
10